Blandare

Blandare

Lättmonterade blandare

Blandare och takduschar förgyller och lyser upp ditt badrum. En blandare skall vara säker, kvalitativ och vattensnål på insadan och ändlöst vacker på utsidan.

För att typgodkänna blandare arbetar vi kontinuerligt med tester via Intertek och Rise (f.d. SP). Här testas och godkänns blandarna enligt Europastandard EN817, flödes- och ljudtest samt NKB4-mätning av utlakning av tungmetaller. Vi har kontrollavtal med Rise som besöker och kontrollerar vår fabrik och tillverkning regelbundet. Varje unik blandare testas med 16 bars tryck mot läckage. Blandarna typgodkänns av Rise i Sverige, Sintef i Norge och VTT i Finland. Självklart har våra blandare installationsanvisningar som är anpassade enligt organisationen Säker Vatteninstallation.

Läs mer
0 Produkter