Blandare

Blandare

Lättmonterade blandare

Blandare och takduschar förgyller och lyser upp ditt badrum. En blandare skall vara säker, kvalitativ och vattensnål på insadan och ändlöst vacker på utsidan. För att typgodkänna blandare arbetar vi kontinuerligt med tester via ackrediterade institut. Här testas och godkänns blandarna enligt EN817 och EN1111 flödes- och ljudtestning samt NKB4-mätning av urlakning av tungmetaller. Vi har kontrollavtal med RISE som besöker och kontrollerar vår tillverkning regelbundet. Varje unik blandare testas med 16 bars tryck mot läckage. Blandarna typgodkänns av RISE i Sverige och certifieras av SINTEF i Norge.

Läs mer