NORO LOVES YOU

 

Vi vill att kunder som kommer i kontakt med NORO ska känna att de funnit lösningen och genvägen till ett bra badrum. Ett badrum som snabbt och enkelt levererar kvalitet och funktion samt att du som kund känner att du gjort en god affär.

Det är okomplicerat att samarbeta med oss. För att möta våra kunders krav och vara enkla att samarbeta med, fokuserar vi på att vara flexibla och snabba i vår vardag.

NORO är idag Sveriges största privata renodlade badrumsföretag, som består av ett kompetent team med 40-talet medarbetare. Vi verkar i hela norden med över 250 samarbetspartners. Företaget är och vill vara tryggt, enkelt och personligt. Vi själva kallar det för "NORO-andan".

Rättigheter och förbehåll för bilder

 

Alla bilder och logotyper i denna produktdatabas och alla till dem anknutna rättigheter ägs uteslutande av NORO. Bilder och logotyper får endast användas i syfte för att marknadsföra produkter i vårt sortiment. Likaså är det inte tillåtet att på något sätt förändra design eller färger.

NORO är inte ansvarsskyldigt ifall utomstående genom att använda vårt bildmaterial gör sig skyldiga till intrång av tredje mans rättigheter. NORO förbehåller sig rätten att utan förhandsmeddelande när som helst ändra på innehållet i Bildbanken.