Miljö, kvalitet & hållbarhet

Här kan du läsa om hur vi arbetar med miljö och kvalitet på Noro. Vilka standarder, certifikat, kvalitets- och miljömärkningar vi mäter oss mot och vilka vi blivit tilldelade.

Vi vill hjälpa till

Vår värdegrund ligger till bas för hur vi agerar mot våra kunder, anställda och våra samarbetspartners. Vårt mål är att kontinuerligt förbättra vårt hållbarhetsarbete. Vi är ödmjuka inför det faktum att det är ett komplext område med miljömässiga, sociala och ekonomiska utmaningar men vi ser detta arbete som ett steg till värdeskapande för vår verksamhet och en naturlig del av Noros kvalitetstänkande.  

För oss är det viktigt att involvera hela organisationen i vårt arbete för att sträva mot satta mål. Vi har valt att dela upp vårt arbete i tre fokusområden, miljö, kvalitet och socialt ansvar. Vi vill gärna hjälpa till och på ett hanterbart sätt kunna bidra till ett hållbart samhälle där vi implementerar och integrerar arbetet i vår kärnverksamhet.

Vi på Noro ställer krav på våra leverantörer och i avtal med oss förbinder de sig att följa vår Code of Conduct. Att ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna ser vi som en självklarhet och om avvikelser sker från ställda krav agerar vi direkt.

Så arbetar vi med Miljö

Noros miljöpåverkan sker till största del vid transporter och här strävar vi efter att minimera miljöpåverkan genom att alltid välja det effektivaste sättet med minsta möjliga påverkan på miljön, bland annat är våra speditörer miljöcertifierade.

Packprocess & transport

Redan hösten 2013 effektiviserade vi vår packningsprocess, då logistik och distribution sparar resurser och ger resultat på både kort och lång sikt. Vi har alltid som mål att packa våra lastbilar så effektivt som möjligt.

Miljövänligt papper

Vår produktkatalog trycks enligt nordens officiella miljömärkning, Svanen och på FSC-märkt papper. Två världsledande miljömärkningar som ställer tuffa miljö- och klimatkrav.

Bläddra i katalogen
noro arbetar med miljö och kvalitet

Så arbetar vi med Kvalitet & Hållbarhet

Produkterna är kärnan i vår verksamhet där hållbar design och hög kvalitet ligger till grund för våra hållbara möbler som vi vill ska fungera i många år. Vår omsorg om kvalitet genomsyrar hela produktens livscykel från produktutveckling, val av material och tillverkning till transport.

Noro-produkter efter standarder

Noro-produkter efter standarder

Självklart följer Noros produkter de satta standarder, enligt CE-märkningen som lagen kräver och som visar att vi följer regler kring hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Våra produkter är godkända och testade enligt gällande EN-standarder.

 

Vi har proukter registrerade i Sunda Hus och listade i Svanen husportal. Att hela tiden utveckla vårt kvalitetsarbete ser vi som en självklarhet och ett naturligt ansvarstagande för oss.

Noros produkter följer även EU-direktivet RoHS som reglerar vilka ämnen som får användas i elektroniska produkter samt reglerar begränsningar i användning av tungmetaller och flamskyddsmedel. Vi är också anslutna till FTI – Förpacknings och tidningsinsamlingen som på ett miljömedvetet sätt återvinner våra förpackningar och tidningar.

Noros miljö- & kvalitetsstandarder

Här följer de hälso-, miljö- och säkerhetsstandarder som vi arbeta med. Standarder finns inom alla områden: från den enklaste spik och skruv till datakommunikation och miljö. I stort sett alla delar av vår arbetsprocess berörs av standarder.

svanenmärkt papper
Miljö

Svanen

Vår produktkatalog trycks enligt nordens officiella miljömärkning, Svanen.

FSC - Forest stewardship council
Miljö

FSC

En del i vårt miljöarbete är att ha kontroll på råmaterialet, exempelvis så arbetar vi enligt EUTR där en FSC-märkt råmaterial är en viktig parameter i dokumentationen.

CE-märkning
HÄLSO-, MILJÖ- OCH SÄKERHET

CE-märkning

Våra produkter följer de satta standarder, enligt CE-märkningen som lagen kräver och som visar att vi följer regler kring hälso-, miljö- och säkerhetskrav.

RoHS
Miljö

RoHS

Våra produkter följer EU-direktivet RoHS som reglerar vilka ämnen som får användas i elektroniska produkter samt reglerar begränsningar i användning av tungmetaller och flamskyddsmedel.

Näringslivets producentansvar
Miljö

Näringslivets producentansvar

Vi är anslutna till NPA – Näringslivets producentansvar för återvinning av förpackningar. Vi tar ansvar för återvinningen av förpackningen även efter konsumentens slutanvändning.

Gröna punkten
Miljö

Gröna punkten

Gröna Punkten visar att förpackningsavgiften är betald i det land där förpackningen/förpackade varan saluförs.

Noros blandare har monteringsanvisningar accepterade av Säker Vatten
Kvalitet

Säker Vatten

Våra blandare har monteringsanvisningar accepterade av Säker Vatten.

Rise
Kvalitet

Rise

Vi typgodkänner våra blandare hos Rise i Sverige.

Sunda hus
Miljö

Sunda hus

Vi arbetar aktivt med att registrera våra produkter i Sunda hus.

Noros blandare certifieras av Sintef i Norge.
MILJÖ- OCH KVALITET

Sintef

Våra blandare certifieras av Sintef i Norge.

Massagebadkar med Soundless System
KVALITET

Soundless System

Noros massagebadkar har gummikuddar och en specialtillverkad kompressor minskar vibrationer och ger tystare ljud.

Noros massagebadkar är tillverkade i Sverige
MILJÖ- OCH KVALITET

Made in Sweden

Noros massagebadkar är tillverkade i Sverige.