Reklamationer

Vi bedriver en ständig process för att höja vår produktkvalitet. Råkar du trots detta ut för problem behöver vi din hjälp med följande information för att så snabbt som möjligt kunna hjälpa dig.

Vi är noga med att skydda din integritet genom en trygg hantering av dina personuppgifter och följer GDPR (General Data Protection Regulation) vilken gäller i alla EU-länder och reglerar hur personuppgifter får användas.

Vänligen fyll i formuläret nedan.

* Obligatoriska uppgifter