Rättigheter & förbehåll för bilder

Alla bilder och logotyper ägs uteslutande av Noro. Bilder och logotyper får endast användas i syfte för att marknadsföra produkter i vårt sortiment efter vårt godkännande. Likaså är det inte tillåtet att på något sätt förändra design eller färger. Noro är inte ansvarsskyldigt ifall utomstående genom att använda vårt bildmaterial gör sig skyldiga till intrång av tredje mans rättigheter. 

För pressbilder, kontakta marknad@noro.se